top of page
iş görüşmesi

İşletmeler için dış ticarete başlama ve geliştirme danışmanlığı

İşletmelerin dış ticaret ile ilgili hedefleri doğrultusunda bu hedeflere ulaşmak için gerekli tüm alt yapı imkânların incelendiği durum analizi ile başlayan ve sonunda ihracat sonrası müşteri ilişkilerinin takibine kadar geçen tüm süreçleri kapsayan bu danışmanlık çalışmaları esasen çalışmaların danışman tarafından beraber gerçekleştirilmesi mantığı üzerine kurulan mentörlük çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.

Danışmanlık: Services
bottom of page